|
Εγγραφή
Καλέστε σήμερα!

2810 752 842

Κατηγορία: Newsflash
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Εμφανίσεις: 4288

 Στόχος της παρέμβασης

 Η πράξη αποτελεί  μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

Το παραγόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης θα είναι η δημιουργία 73 θέσεων απασχόλησης και 15 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 3 στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

Τα πέντε (5) προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι τα παρακάτω :

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ

2

ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΚΕΡΙ ΠΗΛΟΣ ΞΥΛΟ)

4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ   ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ