|
Εγγραφή
Καλέστε σήμερα!

2810 752 842

Ολοκλήρωση Πράξης

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Super User   
Εμφανίσεις: 2427
Κατηγορία: Newsflash

Ολοκληρώνεται σήμερα η Πράξη «Τοπική Συνεργασία για την Κοινωνική Ενσωμάτωση» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Ιστός»

Τρία χρόνια μετά την έναρξη υλοποίησής της ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015, η Πράξη «Τοπική Συνεργασία για την Κοινωνική Ενσωμάτωση» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Ιστός».

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Αποτελεσματα επιλογης ωφελουμενων – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Super User   
Εμφανίσεις: 3032
Κατηγορία: Newsflash

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», το ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ, σε συνεδρίαση στις 26/03/2012, προχώρησε στην κατάρτιση των καταλόγων των επιλεχθέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων στην προαναφερόμενη πράξη.

Καθώς η τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη θέση τους στους καταλόγους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το «Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα Κ.Ε.Κ. Α.Ε.» 2810 220771. 

Συννημένα αρχεία: 

 1. Δελτίο Τύπου (pdf)
 2. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια (pdf)
 3. Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (pdf)
 4. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (pdf)
 5. Γυναίκες Θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας (pdf)

Α.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Εμφανίσεις: 4790
Κατηγορία: Newsflash

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ :

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ), Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Συντονιστής:

1. Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης – «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ» 

 • Δ/νση Α.Σ./Συντονιστή φορέα: Άνω Αρχάνες, Τ.Κ. 70100
 • Τηλ.: 2810752842,2810751899
 • fax: 2810752842
 • emailkoinopolitia@gmail.com

Συνεργαζόμενοι   Φορείς  της  «Α.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»:

 

2. Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή»

3. Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα Κ.Ε.Κ. Α.Ε.

4. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ)

5. ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

6. Παγκρήτιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων  Εναλλακτικού Τουρισμού

7. Σύνδεσμος μελών γυναικείων σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  :

Η περιοχή παρέμβασης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, η οποία  περιλαμβάνει τους εξής Δήμους: Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Μαλεβιζίου, Δήμος Αρχανών–Αστερουσίων, Δήμος Φαιστού, Δήμος Γόρτυνας, Δήμος Χερσονήσου, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Δήμος Βιάννου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ : 

Οι ωφελούμενοι/ες της περιοχής παρέμβασης είναι 100 και επιμερίζονται ως εξής στις παρακάτω ομάδες στόχου:

 • ·          Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (60 άτομα)
 • ·          Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (10 άτομα)
 • ·          Άτομα με ειδικές ανάγκες (20 άτομα)
 • ·          Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας (10 άτομα)

Από τους 100 ωφελούμενους το 50% θα είναι γυναίκες και το 25% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών. 

ΤΟΠΕΚΟ

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Γράφτηκε από τον/την Super User   
Εμφανίσεις: 6353
Κατηγορία: Newsflash

Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ ;

Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

Αντικείμενο τους  είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΕΚΟ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή εταίρο ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνεργάστηκαν τοπικοί φορείς για την δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» και όρισαν ως συντονιστή εταίρο την «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης»

Το Σχέδιο Δράσης που υποβλήθηκε έχει  τίτλο  :

«ΤΟΠΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

Α.ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»    ΕΣΠΑ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1 : «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ»

ΔΡΑΣΗ 3 :
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»

ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ :  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ :
«ΤΟΠΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ : «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ : 100

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 530.000 €

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης
Εμφανίσεις: 4231
Κατηγορία: Newsflash

 Στόχος της παρέμβασης

 Η πράξη αποτελεί  μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

Το παραγόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης θα είναι η δημιουργία 73 θέσεων απασχόλησης και 15 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 3 στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

Τα πέντε (5) προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι τα παρακάτω :

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ

2

ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΚΕΡΙ ΠΗΛΟΣ ΞΥΛΟ)

4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ   ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

Εγγραφη στο Newsletter