|
Εγγραφή
Καλέστε σήμερα!

2810 752 842

Κατηγορία: Frontpage
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Εμφανίσεις: 4437

Οι Δράσεις που περιλαμβάνει η προτεινόμενη Πράξη είναι:

1.Δράση: Μελέτη - έρευνα αναγκών της αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης

2.Δράση: Συντονισμός – Διαχείριση της Πράξης 

3.Δράση: Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης 

 •  Περιλαμβάνει: 
 •  Οργάνωση και Διαχείριση όλων των ενεργειών της Δράσης – Γραφείο Τύπου
 •  Έντυπο και Ηλεκτρονικό υλικό Ενημέρωσης
 •  Εκδηλώσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης
 •  Δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης – Πληροφόρησης

4.Δράση: Πληροφόρηση – Συμβουλευτική –Υποστήριξη  

 • Περιλαμβάνει: 
 •  Επιλογή των 100 ωφελουμένων του Σχεδίου.
 •  Συμβουλευτική (14 ατομικές και 6 ομαδικές συνεδρίες) για 73 ωφελούμενους που τοποθετούνται σε θέσεις απασχόλησης. Συμβουλευτική (17 ατομικές και 3 ομαδικές συνεδρίες) για 27 ωφελούμενους που αναπτύσσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα και Κοιν.Σ.Επ.ειτε παραγωγικού Σκοπού είτε Κοινωνικής Φροντίδας.
 •  Εκπόνηση 15 Επιχειρησιακών σχεδίων (για 10 άτομα που ιδρύουν επιχειρήσεις και 3 άλλων σχεδίων για 15 ωφελούμενους που ιδρύουν 3 επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας).
 •  Συμβουλευτική των εργοδοτών που θα προσλάβουν ωφελούμενους και συμβουλευτική για εκείνους που θα κάνουν έναρξη ατομικής ή συνεταιριστικής  επιχείρησης. 
 •  Δύο θεματικά εργαστήρια (για εταιρική κοινωνική ευθύνη και καταπολέμηση διακρίσεων στην απασχόληση) για τους εργοδότες  που θα προσλάβουν ωφελούμενους.
 •   Παρακολούθηση όλων των ωφελουμένων κατά τους 3 πρώτους μήνες είτε μετά την τοποθέτηση τους στην αγορά εργασίας είτε μετά την έναρξη της λειτουργίας των ατομικών ή συνεταιριστικών τους επιχειρήσεων. 

5.Δράση: Κατάρτιση – Επιμόρφωση – Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 

 • Περιλαμβάνει 5 προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται βάσει ΕΣΔΕΚ:
 •  Εξειδικευμένες Δεξιότητες Η/Υ», 135 ωρών για 20 ωφελούμενους με πιστοποίηση μέσω αναγνωρισμένων προτύπων πιστοποίησης (ΟΕΕΚ).
 •  «Στελέχη Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής Τέχνης», 135 ωρών για 20 ωφελούμενους.
 •  «Κατάρτιση στην Κατασκευή Χρηστικών Αντικειμένων με Παραδοσιακά Υλικά (Κερί Πηλός Ξύλο κ.λ.π.)», 135 ωρών για 20 ωφελούμενους.
 •  «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία», 135 ωρών για 20 ωφελούμενους. 
 •  «Κατάρτιση Στελεχών κατ΄ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθεια», 135 ωρών για 20 ωφελούμενους.

6.Δράση: Δικτύωση 

 • Περιλαμβάνει: 
 •  Οργάνωση και Διαχείριση συνολικά της Δικτύωσης. 
 •  Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς Φορείς της περιοχής παρέμβασης ως βασικός μοχλός προσέλκυσης και επιλογής επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους.
 •  Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις σε Περιφερειακό επίπεδο 

7.Δράση: Διακρατική Συνεργασία  

 • Περιλαμβάνει: 
 •  Συντονισμός Διακρατικού Σχεδίου.
 •  Διοργάνωση ημέρας Ενημέρωσης/ Ευαισθητοποίησης για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα (Κρήτη)
 •  Συμμετοχή Γυναικείων Επιχειρήσεων σε Έκθεση Επιχειρηματικότητας

 

Εγγραφη στο Newsletter