|
Εγγραφή
Καλέστε σήμερα!

2810 752 842

Άρθρα

Γράφτηκε από τον/την Super User   
Κατηγορία: Newsflash
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Εμφανίσεις: 3087

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», το ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ, σε συνεδρίαση στις 26/03/2012, προχώρησε στην κατάρτιση των καταλόγων των επιλεχθέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων στην προαναφερόμενη πράξη.

Καθώς η τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη θέση τους στους καταλόγους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το «Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα Κ.Ε.Κ. Α.Ε.» 2810 220771. 

Συννημένα αρχεία: 

  1. Δελτίο Τύπου (pdf)
  2. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια (pdf)
  3. Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών (pdf)
  4. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (pdf)
  5. Γυναίκες Θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας (pdf)